Všeobecné obchodné podmienky

Základné obchodné podmienky sme pripravili, aby nedošlo k nedorozumeniu, kedy je termín potvrdený, presunutý, a aké platia storno podmienky.

Klientkou sa rozumie osoba ktorá má záujem o konzultáciu z ponuky dermablog.cz, Konzultujúcou sa rozumie osoba poskytujúca konzultáciu, t.j. MUDr. Simona Hanesová.

 1. Za dohodnutý termín sa považuje čas a dátum konzultácie navrhnutý a potvrdený Konzultujúcou po pripísaní platby.
 2. Termín je možné zrušiť alebo presunúť najneskôr 24 hodín pred konzultáciou. Bohužiaľ potom už nie je možné termín ponúknuť iným záujemcom.
  Klientke nevzniká nárok na náhradnú konzultáciu v novom termíne a ani na vrátenie platby za konzultáciu v týchto prípadoch:
  • Ak sa nedostaví na konzultáciu včas.
  • Ak požiadavok na presunutie konzultácie zašle v kratšej dobe než 24 hodín pred jej začiatkom.
  • Ak Klientka požaduje presunutie konzultácie tretíkrát po sebe.
  • Ak na navrhovaný termín konzultácie Klientka nereaguje do 6 mesiacov od prvého navrhnutia termínu. Termín sa považuje za navrhnutý v okamihu, keď ho Konzultujúca zašle emailovou správou.
 3. Niektoré poukazy majú svoju platnosť, do ktorého by mala prebehnúť konzultácia. Po dni platnosti poukazu zaniká ako nárok na konzultáciu, tak aj na vrátenie platby za poukaz.
 4. Objednaním konzultácie nevzniká automaticky Klientke nárok na konzultáciu. Konzultujúca si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu, predovšetkým ak je to v záujme zdravia Klientky.
 5. Konzultácie pomohli mnohým ženám k zdravšej pleti. Avšak vzhľadom na možnosti konzultácie, Konzultujúca nenesie zodpovednosť za zdravotný stav ani negarantuje zlepšenie pokožky a pleti.
 6. Aby nedošlo k nedorozumeniu dodávame, že konzultácia nenahrádza lekárske ošetrenie, neposkytuje ani nenahrádza zdravotnú službu a na konzultácií nie je možné predpísať lieky.